Reiki

Reiki je japonské slovo. "Rei" znamená vesmírný, životadárný, "Ki" znamená energie. Reiki je vesmírná životadárná energie, reiki je neomezená láska. Reiki lze užít kdykoli, kdekoli a pro cokoli. Lze ji využít pro všechny účely, za všech podmínek a ve všech situacích.

K provádění technik reiki není potřeba žádné zvláštní víry nebo vyznání. 
Reiki je nejjednodušší přírodní uzdravující metoda, kterou znám.